Regulamin świadczeń dla studentów

image_pdfimage_print
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2021 Rektora WSM w Kłodzku z dnia 20 maja 2021 r.
Załącznik: Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2021 Rektora WSM w Kłodzku z dnia 20 maja 2021 r.
Opublikowano: 20 czerwca 2021
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

Zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 20 czerwca 2019r w sprawie: Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Załącznik: Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

WSM_stypednia_zał_1_OŚWIADCZENIE STUDENTA WSM W KŁODZKU O POSIADANYCH TYTUŁACH ZAWODOWYCH WSM_stypednia_zał_2_OŚWIADCZENIE STUDENTA WSM W KŁODZKU_CZŁONKA RODZINY STUDENTA DOTYCZĄCE SYTUACJI MATERIALNEJ WSM_stypednia_zał_3_PODZIAŁ DOTACJI (ŚRODKÓW) WSM_stypednia_zał_4_a_OŚWIADCZENIE STUDENTA – RACHUNEK BANKOWY WSM_stypednia_zał_4_b_OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW WSM_stypednia_zał_4_WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ WSM_stypednia_zał_5_WYKAZ DOKUMENTACJI OBOWIĄZUJĄCEJ PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE WSM_stypednia_zał_6_WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSM_stypednia_zał_7_WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WSM_stypednia_zał_8_WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPEDNIUM REKTORA ZA WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE, LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICT WSM_stypednia_zał_9_WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Opublikowano: 20 czerwca 2019
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec