Regulamin świadczeń dla studentów

image_pdfimage_print

Zarządzenie Rektora nr 10/2023 z dnia 23 września 2023r w sprawie wprowadzania Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku od roku akademickiego 2023/2024

Informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSM w Kłodzku na rok akademicki 2023/2024

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Informacja o stypendiach 2023/2024
Regulamin świadczeń
Załącznik 1 – oświadczenie tytuły zawodowe
Załącznik 2 – podział dotacji
Załącznik 3 – oświadczenie sytuacja materialna
Załącznik 4 – oświadczenie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego
Załącznik 5 – wniosek stypendium socjalne
Załącznik 6 – wykaz dok stypendium socjalne
Załącznik 7 – wniosek niepełnosprawni
Załącznik 8 – wniosek stypendium Rektora
Załącznik 9 – wniosek zapomoga
Załącznik 10 – zaświadczenie dziekanat
Załącznik 11- oświadczenie o niepobieraniu
Stypendia WSM – klauzula informacyjna

Jak złożyć wniosek stypendialny przez wirtualny dziekanat

Opublikowano: 05 października 2023r.
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

 

Zarządzenie Rektora nr 14 z dnia 22 września 2022r w sprawie: Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSM w Kłodzku na rok akademicki 2022/2023

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin WSM stypendia 2022/2023
Stypendia WSM – klauzula inf RODO
Załącznik 1 – oświadczenie tytuły zawodowe
Załącznik 3 – oświadczenie sytuacja materialna
Załącznik 3 – oświadczenie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego
Załącznik 5 – wniosek stypendium socjalne
Załącznik 6 – wykaz dokumentów stypendium socjalne
Załącznik 7 – wniosek niepełnosprawni
Załącznik 8 – wniosek stypendium Rektora
Załącznik 9 – wniosek stypendium Rektora wyróżniające wyniki
Załącznik 10 – wniosek zapomoga

Opublikowano: 22 września 2022r.
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

Zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 20 czerwca 2019r w sprawie: Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Załącznik: Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

WSM_stypednia_zał_1_OŚWIADCZENIE STUDENTA WSM W KŁODZKU O POSIADANYCH TYTUŁACH ZAWODOWYCH WSM_stypednia_zał_2_OŚWIADCZENIE STUDENTA WSM W KŁODZKU_CZŁONKA RODZINY STUDENTA DOTYCZĄCE SYTUACJI MATERIALNEJ WSM_stypednia_zał_3_PODZIAŁ DOTACJI (ŚRODKÓW) WSM_stypednia_zał_4_a_OŚWIADCZENIE STUDENTA – RACHUNEK BANKOWY WSM_stypednia_zał_4_b_OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW WSM_stypednia_zał_4_WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ WSM_stypednia_zał_5_WYKAZ DOKUMENTACJI OBOWIĄZUJĄCEJ PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE WSM_stypednia_zał_6_WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSM_stypednia_zał_7_WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WSM_stypednia_zał_8_WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPEDNIUM REKTORA ZA WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE, LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICT WSM_stypednia_zał_9_WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Opublikowano: 20 czerwca 2019
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec