Program kształcenia dla kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE LICENCJACKIE

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE RM

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE LICENCJACKIE

Rok akademicki: 2022/2023

 

NAZWA PRZEDMIOTU Punkty ECTS
A. NAUKI PODSTAWOWE 16
1 Anatomia 3
2 Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej 3
3 Biologia 1
4 Mikrobiologia 1
5 Biofizyka 1
6 Biochemia z elementami chemii 2
7 Farmakologia z toksykologią 2
8 Informatyka i biostatystyka 1
9 Patologia 2
B. NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE 32
1 Socjologia medycyny 2
2 Psychologia i komunikacja interpersonalna 4
3 Dydaktyka medyczna 2
4 Etyka zawodowa ratownika medycznego 2
5 Prawo medyczne 2
6 Zdrowie publiczne 2
7 Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia 2
8 Badania naukowe w ratownictwie medycznym 2
9 Język angielski 5
10 Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa wysokościowego 2
11 Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa wodnego 2
12 Egzamin dyplomowy 5
C. NAUKI KLINICZNE 81
1 Pediatria 3
2 Choroby wewnętrzne z elementami onkologii 3
3 Neurologia 3
4 Psychiatria 3
5 Choroby zakaźne i tropikalne 2
6 Kardiologia 2
7 Medycyna katastrof i pola walki 2
8 Farmakologia i toksykologia kliniczna 2
9 Podstawowe zabiegi medyczne 3
10 Techniki zabiegów medycznych 2
11 Medycyna ratunkowa 13
12 Medyczne czynności ratunkowe 16
13 Procedury ratunkowe przedszpitalne 3
14 Procedury medyczne wewnątrzszpitalne 2
15 Ginekologia i położnictwo 3
16 Chirurgia 3
17 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3
18 Intensywna terapia 4
19 Neurochirurgia 2
20 Okulistyka 1
21 Laryngologia 2
22 Urologia 2
23 Medycyna sądowa 2
D. PRAKTYKI ZAWODOWE 36
Praktyki wakacyjne 18
1 Zespół ratownictwa medycznego (ZRM) 6
2 Szpitalny Oddział  Ratunkowy (SOR) 6
3 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 6
  Praktyki śródroczne 18
1 Oddział chirurgii 2
2 Oddział ortopedyczno-urazowy 2
3 Oddział chorób wewnętrznych 2
4 Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) 4
5 Oddział neurologii 2
6 Oddział kardiologii 2
7 Oddział pediatrii 2
8 Zespół ratownictwa medycznego (ZRM) 2
E. GRUPA “W DYSPOZYCJI UCZELNI”, w tym do wyboru 15
1 MEDIA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ/Autoprezentacja w pracy zawodowej  (B) 1
2 ERGONOMIA/Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy (B) 1
3 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA/Zagrożenia środowiskowe(AB) 1
3 JĘZYK MIGOWY/Zaburzenia mowy (AB) 2
4 Samoobrona (B) 2
5 Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza  pomoc (C) 3
6 RADIOLOGIA W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ/Nowoczesne techniki obrazowania (C) 2
7 PROMOCJA ZDROWIA/Edukacja zdrowotna (B ) 1
8 GERIATRIA/Postępowanie z pacjentem w stanie terminalnym (C) 1
9 Diagnostyka i leczenie bólu (C ) 1
10 Szkolenie BHP 0