Opłata za Studia

Zarządzenie nr 7/2024 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2024/2025.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2024 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2024/2025
Opublikowano: 18 lipca 2024 r.
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

Zarządzenie nr 5/2024 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2024/2025.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2024 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2024/2025
Opublikowano: 20 marca 2024 r.
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

Zarządzenie nr 3/2023 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2023/2024.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2023 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2023/2024.
Opublikowano: 18 maja 2023
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

Zarządzenie nr 8/2022 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku od roku akademickiego 2022/2023
Opublikowano: 05 maja 2022
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

 

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 28 marca 2022r.
Załącznik: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2022 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 28 marca 2022 e. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2022/2023
Opublikowano: 29 marca 2022
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

 

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 28 marca 2022r.
Załącznik: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2022 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 28 marca 2022 e. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku od roku akademickiego 2022/2023
Opublikowano: 29 marca 2022
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec

 

 

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z dnia 29 marca 2019r.
Załącznik: Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano: 29 marca 2019
Autor: Magdalena Krawiec
Osoba zatwierdzająca: Magdalena Krawiec