1

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 12/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Zarządzenie Rektora nr 11/2021 z dnia 30 września 2021 roku